Як взяти кредит на навчання

Якщо для вступу на бюджетну форму навчання в омріяний виш вам через збіг певних об’єктивних або суб’єктивних чинників не вдалося дозбирати до прохідного балу 0,5 одиниць, не засмучуйтесь! Вихід є. Навіть якщо вартість року навчання за контрактом літає десь аж в стратосфері. Зберігайте спокій і читайте нашу статтю про довгострокові кредити на навчання.

Така опція для потенційного студентства з’явилась після того, як Кабінет Міністрів України в червні 2003 року оприлюднив постанову «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти». «Цільовий» означає, що цей кредит повинен використовуватися лише з означеною метою ─ здобуття вищої освіти; «пільговий» ─ надання кредиту на умовах, значно доброзичливіших для його одержувача, ніж під час отримання кредиту в банку шляхом відкриття особистого рахунка. Про ці умови, мету та «пільговість» кредиту поговоримо дещо згодом.

Кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формами навчання у ВНЗ незалежно від форми власності можуть отримати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вишу. Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України.

Як отримати кредит

Кредит можна отримати незалежно від форми власності, в якій перебуває вищий навчальний заклад, ─ державній, комунальній (власність територіальної громади, органів місцевого самоврядування) чи приватній. Таке твердження породжує джерело формування коштів на надання кредитів, які можуть передбачатися як у Державному бюджеті України, так і в місцевих. Спершу ВНЗ з огляду на вартість навчання (за винятком стипендії) і відповідно до форми навчання визначають розмір кредиту, який затверджується Міністерством освіти та науки України або його управліннями на місцях. Потім кошти з державного або місцевих бюджетів МОН та управління освіти розподіляють із врахуванням державного замовлення, потреби на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей та кількості одержувачів кредиту між вищими навчальними закладами. Це для розвіювання таємничості та походження цих кредитів ─ щоб знати, звідки ноги ростуть.

Для того, щоб отримати пільговий довгостроковий кредит на навчання, вам необхідно:

– успішно скласти вступні іспити (наскільки це можливо після непотрапляння на бюджетну форму навчання). Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів І та ІІ групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту;

– якщо є бажання, звернутися до місцевого управління освіти за направленням для отримання кредиту, яке управління уповноважене видавати (наполегливо рекомендуємо для помноження ваших шансів). Під час видачі направлення будуть враховуватись такі критерії: успішність, здібність до засвоєння знань (щодо тлумачення цього критерію можна звернутись до Кабміну), участь в олімпіадах та конкурсах;

– звернутися до приймальної комісії вашого вишу із заявою про бажання укласти угоду щодо надання кредиту. Заяву супроводжуйте копіями паспорта та довідки про присвоєння Державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків. Якщо на момент виникнення бажання отримати кредит вам ще не виповнилося 18 років, то копії паспорта та довідки з ідентифікаційним кодом повинні подати ваші батьки або особи, які їх замінюють (опікуни, до прикладу).

– укласти угоду з ВНЗ у трьох примірниках (один залишається у вас, другий ─ у виші, а третій ─ передають до органу, котрий видає кошти для кредитів вашому навчальному закладові). У цій угоді буде зазначена мета отримання Вами кредиту – здобуття вищої освіти.

Наші вітання, починайте безтурботно здобувати вищу освіту.

Студенти, які перебувають в академічній відпустці, мають право продовжити строк дії угоди про надання кредиту після повернення з академічної відпустки.

Якщо пощастило трохи менше і студента, який навчався за рахунок кредиту, відрахували, то він втрачає на нього право (згідно з п. 20 Постанови). У разі відрахування студента виш у десятиденний строк оголошує конкурс на одержання кредиту серед студентів, які навчаються на платній основі. Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають кошти, починаючи з третього місяця після відрахування.

Реклама

Як повернути кредит та розрахувати 3 % річних

Згідно із п. 22 Постанови Кабміну, «сума кредиту повертається із сплатою 3 % річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі, до Державного бюджету України, та інших місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним».

Тут вельмишановний Кабмін у своєму формулюванні допустив певну тавтологію, котра хоче з бідолашних студентів «здерти» вдвічі більше відсотків за користування кредитом. Маємо на увазі 3 % річних та «відсотки за користування» кредитом. Може, міністри мали багато клопоту, коли писали саме цей пункт, хтозна.

Наголошуємо, що 3 % річних і є відсотками, які одержувач кредиту повинен щороку сплачувати за те, що він користується коштами з Державного або місцевого бюджету. У невеликому розмірі плати у вигляді відсотків за користування кредитом – 3 % за рік – полягає одна з ознак цього банківського кредиту – його пільговість. У порівнянні з аналогічними кредитами, котрі можна отримати в банку, але під, наприклад, 27 % річних (непогано, правда?) сума пільгового кредиту видасться доволі мізерною.

Для того, щоб повернути кредит, вам не треба далеко бігати: ця процедура здійснюється через вищий навчальний заклад (звертайтеся до бухгалтерії).

3 % річних рахуємо шляхом домножування загальної суми на 0,03. Особливість цього кредиту: щороку потрібно сплачувати меншу суму відсотків річних, оскільки загальна сума кредиту, від якої 3 % річних відраховуються, поступово зменшуватиметься на 1/15.

Для ілюстрації «пільговості» кредиту наводимо розрахунок суми 3 % річних від загальної суми кредиту, яку ви виплатите за всі 15 років, за простою (не лякайтесь її громіздкості) формулою:

0vhnsfOusLA

, де: I ─ загальна сума відсотків за кредитом , L ─ сума кредиту, i ─ відсоткова ставка, n ─ кількість періодів (років).

Саме цю формулу потрібно використовувати для розрахунку річних відсотків за користування кредитом, оскільки в п. 22 Постанови Кабміну зазначено, що кредит повертається з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту, тобто маємо чітко окреслену суму, яка є 1/15 самого кредиту, для виплати кожного року.

Припустимо, що:

1) сума кредиту – 24 000 грн. (L);

2) відсоткова ставка за користування кредитом – 3 % річних ─ i (її нам визначив Кабмін);

3) строк кредиту – 15 років ─ n (його теж визначили міністри).

Потрібно знайти I – кількість грошей – суму 3 % річних, яку ми виплатимо за всі 15 років.

Тоді:

= 5760 гривень за всі 15 років.

Тобто загалом на кредит Ви витратите із власних заощаджень упродовж 15 років 29 760 гривень.

Проте якщо у вас є одна дитина на момент отримання кредиту, то вам вже не потрібно буде сплачувати 3 % річних за користування позичкою (пункт 22-1 Постанови Кабміну). Варіант усиновлення не є винятком, оскільки в Постанові шляхи набуття батьківства не уточнюються.

Народити дитину чи піти працювати в село?

Також слід зауважити, що одержувачеві кредиту, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом, а тому, хто має трьох і більше дітей, ─ 50 % зазначеної суми.

У разі народження дитини під час повернення кредиту ви звільняєтеся від сплати відсотків за користування позичкою з дати народження першої дитини. Після народження другої дитини ─ за рахунок бюджетних коштів погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом, а з дати народження третьої дитини ─ 50 % зазначеної суми. Для отримання вищезазначених пільг одержувач кредиту щороку подає навчальному закладові довідку про склад сім’ї, засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про народження дитини та пред’являє паспорт.

Ще одна заувага: кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі встановлення одержувачеві кредиту І групи інвалідності.

За бажанням, кредит можна повернути достроково.

А не повертати його взагалі теж можна! Якщо Ви після закінчення вишу пропрацювали за фахом не менше п’яти років у державному або комунальному закладі чи установі в сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним повертати не потрібно. Факт Вашої зайнятості у сільській місцевості потрібно щороку підтверджувати на момент потенційної оплати довідкою з місця роботи.

Тому беріть кредити і гайда рятувати українське село.

Успіхів та натхнення!

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus