Як проходить TestDaF?

консорціум

Реклама

Структура тесту

Тест складається з чотирьох частин, які покликані перевірити володіння мовою в різних аспектах.

Частина екзамену

Час (хв.) Завдання

Розуміння прочитаного

60 3 тексти на читання (відповісти на 30 питань)
Аудіювання 40

3 тексти на аудіювання (відповісти на 25 питань)

Писемне мовлення 60

1 завдання на письмо

Усне мовлення 30

7 завдань на говоріння

У блоці Розуміння прочитаного (Leseverstehen) потрібно показати змогу розуміти тексти, які в тематичному плані пов’язані з галуззю вищої освіти (навчальні та журналістські статті, матеріали з фахових журналів). Ви отримуєте три тексти різної складності. Завдання побудовані на розумінні загального змісту прочитаного, інтерпретації деталей та непрямо висловленої інформації.

Аудіювання (Hörverstehen) перевіряє здатність сприймати німецьку мову на слух. Тематика, зрозуміло, також стосується вищої школи: діалог щодо процесу навчання у ВНЗ, інтерв’ю з трьома-чотирма учасниками, доповідь (або інтерв’ю) експерта.

У частині Писемне мовлення (Schriftlicher Ausdruck) слід довести вміння писати зв’язний і чітко структурований текст (вступ, перехід, опис фактів, перехід, аргументи і висновок). Спочатку людина, яка проходить тестування, описує графік чи таблицю, а потім – висловлює думку з дискусійного питання.

Усне мовлення (Mündlicher Ausdruck) охоплює сім завдань університетської тематики: взяти участь у розмові між студентами, описати графік на семінарському занятті, висловити думку чи сформулювати гіпотезу. Завдання цього блоку ви прослуховуєте є диска і паралельно можете читати з зошита. Ваші відповіді записуються на електронний носій.

Форма складання та специфіка

Складати тест по всьому світу, за винятком Китаю, можна 6 разів на рік у призначені TestDaF-Інститутом дати. Робити це можна так часто, як ви хочете, однак якщо попередні результати були не дуже задовільними, можливо, треба витрати трохи часу на підготовку?

Вікового обмеження для охочих здати тест немає. Він проводиться одночасно по всьому світу. Ось розклад іспитів на наступні два роки із сайту TestDaF.

TestDaF.

TestDaF завжди однаковий у структурі, типах завдань, вимогах, процедурі проведення іспиту, оцінюванні. Складати частину тесту як окремий іспит не можна, адже TestDaF спеціально розроблений комплексно для об’єктивної оцінки рівня знань.

Люди з обмеженими можливостями, проінформувавши тест-центр за 2 місяці до самого екзамену, можуть складати його у потрібних для них умовах. При звернення до центру в даній справі потрібно вказати хворобу, підтвердивши її наявність довідкою від лікаря, бажано англійською чи німецькою мовою. При цьому під час реєстрації потрібно заповнити окрему форму «Anmeldung für Teilnehmende mit Behinderung» («Звернення для тих, хто здає тест і має обмежені можливості».

Перевірка

Завдання складаються і перевіряються у TestDaF Institut в м. Бохум, Німеччина.

У TestDaF є власна шкала оцінювання знань з німецької мови, що коливається в межах загальноєвропейських рівнів В2 і С1. Перед складанням тесту варто було б ознайомитися із критеріями оцінювання рівнів TDN 3, TDN 4 і TDN 5. Наступна таблиця показує відповідність рівнів TestDaF і загальноприйнятих:

тест

Розуміння прочитаного і Аудіювання

Ваші результати цих двох блоків перевіряються в машинному режимі, тобто відповіді автоматично зчитуються і контролюються спеціальним сканером.  Сума правильних відповідей як із «Розуміння прочитаного», так і з «Аудіювання» виводиться  середнім балом за власною шкалою тесту (TDN). Рівень складності окремих завдань може відрізнятися, але загальна складність TestDaF залишається незмінною.  Наступна таблиця показує, скільки балів необхідно набрати для отримання кожного з рівнів TestDaF:

Рівні TestDaF (TDN)

Розуміння прочитаного Аудіювання

Максимальна кількість правильних відповідей:

30 25

В середньому треба набрати балів для TDN 5:

24-26

19-21

В середньому треба набрати балів для TDN 4: 20-22

15-17

В середньому треба набрати балів для TDN 3: 14-16

10-12

Письмове висловлювання

Ваш твір читають і оцінюють екзаменатори, які пройшли спеціальну підготовку.  Вони звертають увагу переважно на такі критерії:

 1. Як ваше висловлювання сприймається читачем в загальному?

 • Як читається текст? Його потрібно перечитувати вдруге? Легко слідкувати за ходом вашої думки чи доводиться стикатися з нісенітницею і дофантазовувати трактування певних тверджень?
 • Як побудований ваш текст? Є вступ, зв’язні переходи між частинами, аргументація і висновок?
 1. Як ви опрацювали змістову частину завдання?

 • Чи розкриті всі пункти, про які згадується в завданні?
 • Як описаний графік? Інформація подана цілісно і без перекручувань, чи все ж не дуже точно? Легко зрозуміти ваш опис графіка?
 • Як пропрацьована аргументаційна частина? Чи відповідають аргументи поставленій проблемі?
 • Ваш текст конструктивний і об’єктивний? Ви оперуєте фактами чи лише висловлюєте власну думку? Аргументація зрозуміло описує ситуацію у вас на Батьківщині?
 1. Які мовні засоби використовуються в тексті?

 • Речення тексту пов’язані один з одним? Різноманітні сполучники використовуються доречно?
 • Ваше висловлювання переповнене простими однаковими реченнями, чи все ж є красиві підрядні?
 • Наскільки багатим є словниковий запас? Дієслова і вирази варіюються?
 • Наскільки багато мовних помилок в тексті? Вони зустрічаються рідко і заважають загальному розуміння висловлювання?

Усне мовлення

Усна екзаменаційна частина охоплює 7 завдань. Відповіді записуються на електронний носій. Завдання різняться за складністю і лежать в діапазоні рівнів TDN 3, TDN 4 чи TDN 5. Усі вони повинні бути виконані, адже тільки в такому випадку ви зможете претендувати на TDN 5. Для особи, яка складає тест, важливо розрізнити для себе такі аспекти:

 • Яку роль відіграю я: про щось доповідаю чи даю комусь пораду?
 • Хто мої потенційні співрозмовники? В якій особі до них звертатися?
 • Зі скількома людьми я розмовляю?
 • Ситуація спілкування є формальною чи неформальною?
 • Про що я говорю: змальовую щоденні теми, описую особисте ставлення до чогось чи відповідаю на складне питання з економічної сфери?

робота

Роботи оцінюватиметься за такими критеріями:

 1. Як ваша мова сприймається слухачем?

 • Ви говорите безперервно, чітко і зрозуміло?
 • Інтонація мовця легко зрозуміти?
 • Побудова і структура висловлювання чітка? Можна прослідкувати за ходом думки?
 1. Відповідь задовольняє поставлені завданням?

 • Висловлювання відповідає темі?
 • Всі пункти завдання розкриті достатньою мірою?
 1. Які мовні засоби використовуються для виконання завдання?

 • Структура висловлювання підпорядкована ситуації?
 • Наскільки великим є словниковий запас і багатство синтаксичних конструкцій?
 • Помилки ускладнюють розуміння чи все ж, попри їх наявність, текст можна легко зрозуміти?

Результати

Приблизно через  6 тижнів після іспиту в особистому кабінеті кожної особи, яка склала тест, з’являться результати. Через тиждень після цього можна забрати свій диплом в тестовому центрі або ж отримати його поштою за адресою, яка була вказана при реєстрації. Дата надходження дипломів до центру буде вказана на порталі.

Забрати диплом може інша людина, якщо вона має таке повноваження від вас і може назвати номер вашого реєстраційного документу.

Якщо раптом потрібна друга копія диплому, її можна замовити приблизно за 20 Євро. З цим питанням слід звернутися до тестувального центру або напряму до TestDaF-Інституту через контактну форму. Диплом надішлють після оплати.

Апеляція

Якщо ви не впевнені у об’єктивності своїх результатів, можете подати апеляцію. Протягом 4 тижнів після виставлення результатів у особистому кабінеті можна подати письмову вимогу до TestDaF-Інституту щодо повторної перевірки. Звичайно, вона не безкоштовна.

За опрацювання апеляційного запиту і перевірку однієї частини потрібно заплатити 30 Євро. Кожна наступна частина коштуватиме уже 10 Євро, а іспит цілком – 60 Євро. У випадку задоволення апеляції кошти будуть повернуті.

Фото: stock-up.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus