Як проходить GRE

man-with-laptop

Форма складання

Існує 2 форми складання GRE – паперова та комп’ютеризована.

Головна особливість комп’ютерного тесту – адаптивність. Що це означає на практиці? У залежності від вашої поточної успішності у 1 секції у вербальній та аналітичній частинах, в 2 секції комп’ютер підбере завдання відповідної складності. Правильні відповіді у складніших секціях, відповідно, оцінюються вище, ніж у простіших.

Реклама

Види тесту

Існує 2 види тесту: General Test, що оцінює загальну підготовку, і профільний Subject Test, що оцінює знання конкретних спеціальностей та предметів. General Test може проводитись один-два рази на тиждень, а Subject Test всього тричі на рік – у вересні, жовтні та квітні. Тест існує в електронній і паперовій версіяхТривалість складання Subject Test – 2 години 50 хвилин, тут можна знайти більше інформації про тестові центри й дати, а тут – про наповнення тестів. Мова складання тесту – англійська.

General Test

Даний тип тесту націлений на перевірку базових знань англійської мови та математики, виявлення здібностей аналітичного мислення, письмових навичок володіння мовою. General Test ділиться на три розділи: вербальний (Verbal Reasoning), математичний (Quantitative Reasoning) і аналітичний (Analytical Writing).

Вербальний розділ оцінює швидкість мислення, обсяг словникового запасу і вміння систематизувати прочитану інформацію. Головне завдання цієї частини – прочитати і проаналізувати матеріал, після чого відповісти на запропоновані питання.

Математичний розділ вимагає від кандидата вирішення невеликих математичних задач. Для успішного виконання завдань цієї секції необхідно володіти базовими знаннями в галузі алгебри, геометрії, аналізу кількісних даних і теорії ймовірності. З 2012 року в цій частині іспиту дозволено користуватися екранним калькулятором.

В останньому, аналітичному розділі, потрібно написати два есе: Analyze an Issue Task і Analyze an Argument Task (по 30 хвилин на кожне). У першій частині потрібно висловити свою думку з певного актуального питання сучасності. У другій частині необхідно написати аргументоване, аналітично вивірене і фактично підкріплене есе, відповідним чином відреагувавши в ньому на розгорнуті міркування укладачів тесту стосовно заданої теми.

У комп’ютерну версію тесту також включено спеціальний експериментальний розділ, відповіді на який не вплинуть на оцінку, але допоможуть укладачам іспиту протестувати питання для подальших GRE. Ви не знатимете, які саме питання експериментальні, тому до всіх завдань треба віднестися максимально серйозно. З 2012 року в комп’ютерній версії тесту можна повертатися назад і редагувати свої відповіді.

Структура загального тесту

Блок Завдання Відведений час

Оцінювання

Вербальна частина (дві секції) Усього 20 питань на розділ.

1. Reading Comprehension Questions – дається уривок тексту та від 1 до 6 запитань, пов’язаних із ним.

2. Text Completion Questions – потрібно вставити пропущені місця (від 1 до 3) в текстовому уривку.

3. Sentence Equivalence Questions – потрібно вставити пропущене місце в реченні (дві правильні відповіді з шести запропонованих).

Детальніше тут.
 

30 хв. на розділ Від 130 до 170 балів із кроком 1 бал
Математична частина (дві секції) Загалом 20 питань на розділ.

1. Арифметика.

2. Алгебра.

3. Геометрія.

4. Аналіз інформації.

Детальніше можна почитати тут.

35 хв. на розділ Від 130 до 170 балів із кроком 1 бал
Письмова частина (одна секція з двома окремими завданнями) Потрібно написати два есе: Analyze an Issue Task і Analyze an Argument Task. Детальніше тут. 30 хв. на розділ Оцінюється за шестибальною шкалою з кроком 0,5 бала.

Subject Test

Предметні тести GRE допомагають перевірити абітурієнта у тій чи іншій галузі знань. Тести проводяться з 7 дисциплін: біохімія, клітинна та молекулярна біологія (увага – цей тест не можна буде скласти в 2016-2017 році), біологія, хімія, математика, фізика, психологія та англомовна література. Тест з комп’ютерних наук вже не складається, однак визнається протягом 5 років з дати складання. У кожному тематичному блоці – особлива структура.

Структура предметного тесту

Предмет

Структура завдань

Біохімія, клітинна та молекулярна біологія 36% – біохімія, 28% – цитологія, 36% – молекулярна біологія та генетика. Приблизно 170 запитань з кількома варіантами відповіді
Біологія 33-34% – клітинна та молекулярна біологія, 33-34% – організмова біологія, 33-34% – екологія й еволюція. Приблизно 190 запитань з 5 варіантами відповіді
Хімія 15% – аналітична хімія, 25% – неорганічна хімія, 30% – органічна хімія, 30% – фізична хімія. Приблизно 130 запитань, кілька варіантів відповіді
Література 40-55% – літературний аналіз,15-20% – визначення стилю,20-25% – уривки з історії, 10-15% – історія та теорія критицизму. Приблизно 230 запитань: поезія, драма, біографія, есе, коротка історія, роман, критика,літературна теорія,історія мови.
Математика 50% питань – диференційовані та лінійні вирази, 25% – алгебра, 25% – додаткові теми Приблизно 66 запитань, кілька варіантів відповіді
Фізика 20% – класична механіка, 18% – електромагнетизм, 9% – оптична та хвильова, 10% – термодинаміка та статистична механіка, 12% – квантова механіка, 10% – атомна фізика, 6% – теорія відносності, 6% – лабораторні методи, 9% – спеціальні теми. Приблизно 100 запитань, 5 варіантів відповіді
Психологія 40% – експериментальна психологія, 43% – соціологія, 17% – інші розділи. Приблизно 205 запитань, кілька варіантів відповіді

Автор тексту: Роман Матков
Редактор: Софія Пилипюк

Фото: ispring.ru

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus