За що тебе можуть відрахувати з університету

man 45

Михайло Процайло, юрист Ліги студентів Асоціації правників України, розповідає про болючу тему – відрахування. Розглядаємо причини відрахування, що робити, коли відрахували незаконно, і чи є шанс поновитися.

Спочатку варто звернутися до Положення МОН, яке регулює питання відрахування студентів. Пункт 14 передбачає вичерпний перелік підстав для відрахування:

  • за власним бажанням;
  • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
  • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії);
  • за академічну неуспішність;
  • за порушення навчальної дисципліни й правил внутрішнього розпорядку ВНЗ.

Отже, детальніше про кожний пункт.

Відрахування за власною ініціативою

За власним бажанням можна відрахуватися будь-коли. Для цього необхідно написати заяву на ім’я керівника ВНЗ. До неї слід додати згоду декана факультету, на якому навчається студент, а також відмітку про відсутність академічної та фінансової заборгованості. Першу видають у деканаті, другу – у бухгалтерії. Окремі виші можуть установлювати додаткові документи.

Реклама

Переведення до іншого ВНЗ

Переведення з одного ВНЗ до іншого здійснюється за згодою керівників обох вишів. Необхідно подати заяву про переведення на ім’я ректора того університету, де навчається студент, і отримати письмову згоду. Після цього потрібно звернутися із заявою до керівника закладу, куди студент хоче перевестися.

Якщо обидві згоди отримано, а академічну різницю ліквідовано, то ректор нового вишу видає наказ, відповідно до якого студента допускають до занять. До колишнього ВНЗ направляється запит щодо одержання особової справи студента поштою. Після цього видається наказ про зарахування.

Студентові, якого відрахували у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти, видають академічну довідку й оригінал документа про повну загальну середню освіту (атестат).

workspace2

Відрахування за медичними показниками

Відповідно до Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, у всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних захворювань керівництво ВНЗ разом з лікувально-профілактичною установою (ЛПУ) на підставі висновку психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента. Або ж рекомендують переведення згідно з довідкою лікарсько-консультативної комісії на іншу спеціальність або до іншого вищого закладу освіти. При сприятливому прогнозі хвороби студентам надають академічну відпустку терміном не більше одного року.

Що стосується непсихічних хвороб, відрахування через них не передбачено. Утім, окремо згадується про хворих на туберкульоз: їм надають академічну відпустку на рік. Після цього питання поновлення у ВНЗ вирішується індивідуально.

Відрахування за неуспішність

Для початку варто з’ясувати, що таке неуспішність відповідно до Постанови КМУ «Про деякі питання стипендіального забезпечення».

Так, навчальна успішність із вивчення певної дисципліни визначається в балах, які встановлюються за критеріями оцінювання від відповідних кафедр (циклових комісій). Такими критеріями можуть бути обсяг і складність матеріалу, інтегрованості з іншими курсами або темами та інші.

Кожен університет самостійно визначає діапазон балів, які може отримати студент. Якщо на час закінчення семестрового контролю студент не виконав мінімальних вимог навчального плану з певного предмету, то вважається, що він має незадовільні результати навчання.

Якщо простіше, то університети з урахуванням чинного законодавства та внутрішніх актів затверджують навчальний план для кожного предмету. У ньому перераховуються критерії, за якими визначається обсяг знань студента. Якщо той не відповідає критеріям, то може отримати незадовільну оцінку й бути відрахованим за академічну неуспішність. Кількість предметів з незадовільними оцінками регулюється кожним університетом самостійно. Наприклад, у Києво-Могилянській академії таких предметів для відрахування має бути мінімум три.

студентАле перш ніж тебе відрахують за «незарахи», ти маєш право ліквідувати академічну заборгованість, тобто невідповідність мінімальним критеріям успішності. У багатьох ВНЗ є окремі положення, що регулюють порядок ліквідації академічної заборгованості, які прийнято відповідно до чинного законодавства. Наприклад, у згаданій Постанові КМУ зазначено, що студентів, які отримали незадовільний результат з певного предмету, не вносять до рейтингу академічної успішності. За рішенням керівника вишу може встановлюватися термін, протягом якого студент може поліпшити результати чи перескласти предмет, але не довше, ніж до дати початку наступного навчального семестру.

Варто зазначити, що ця постанова регулює питання заборгованості в тих студентів, які навчаються на бюджеті. Якщо академічну заборгованість не ліквідовано вчасно, особа підлягає відрахуванню з числа «бюджетників». Таких студентів можуть перевести на контрактну форму навчання, якщо вони мають таке бажання й отримали згоду студентського самоврядування. Студентів-контрактників також можуть відрахувати за схожими умовами, однак це необов’язково й залишається на розсуд керівництва ВНЗ.

Тому план дій такий:

  1. Дізнатися в деканаті, скільки часу маєш для ліквідації заборгованості.
  2. Уточнити, чи є у твого вишу спеціальні положення, які регулюють порядок ліквідації заборгованості. Такі акти можуть містити цінну інформацію, зокрема яким способом ліквідувати заборгованість і терміни для цього.
  3. Ліквідувати заборгованість.

Відрахування за порушення дисципліни та внутрішнього розпорядку ВНЗ

Підставою для відрахування буде вчинок, який заборонено правилами внутрішнього розпорядку. Склад такого порушення закріплюється у внутрішніх документах вишу, тому варто їх дослідити. Зазвичай вони перебувають у вільному доступі на сайті ВНЗ.

Спочатку дізнайся норму, за порушення якої ти маєш бути відповідальним. Зазвичай їх сформульовано доволі розмито, проте в тебе не повинно виникнути труднощів, щоб зрозуміти, чи відбулось порушення. Одна з тенденцій – притягнення до відповідальності осіб, які вчинили адміністративне правопорушення або злочин поза межами ВНЗ, оскільки вони «несумісні з високим статусом студента».

Практики освітнього права зазначають, що такі дії незаконні. Зокрема, вони порушують конституційне право на освіту, встановлене статтею 53 Конституції. Окрім того, ВНЗ може зловживати своїм правом на відрахування за порушення дисципліни. Так, виші трактують як порушення «зухвалу» або «нахабну» поведінку. Це також незаконно.

man

Що робити, якщо тебе незаконно відрахували?

Перелік підстав для відрахування вичерпний. Коли застосували іншу підставу, порушили процедуру відрахування чи якщо воно було безпідставним, ти маєш право звернутися до суду. Ти також маєш на це право, коли вчинено дії, які мають значення для вирішення питання законності відрахування. Наприклад, відрахували студента без згоди студентського самоврядування, або неповнолітнього без погодження з місцевою службою в справах неповнолітніх, або члена профспілки без згоди інших членів профспілки.

Дії чи бездіяльність посадової особи ВНЗ можна оскаржити в адміністративному суді за положеннями п. 2 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства. Для вирішення справи на твою користь, маєш вказати, у чому саме полягало порушення прав. У позовній заяві потрібно зазначити, що потребуєш саме «скасування наказу про відрахування». Зразок, що ґрунтується на реальній справі, можна переглянути тут.

Також можна звернутися за захистом до органів студентського самоврядування. Здебільшого їх наділено контрольними повноваженнями в питаннях відрахування студентів. Проте це можна зробити лише до видання наказу на відрахування. Самоврядування має право надати згоду чи не погодитися з відрахуванням, але якщо вже є наказ, скасувати його силами студентства неможливо.

Чи є життя після відрахування?

Однозначно є. Норми Положення МОН, про яке ми згадували, передбачають, що особу можуть поновити до складу студентів. Детальніше про поновлення в університеті читай за посиланням.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus