За яких обставин мене можуть відрахувати?

Коротко кажучи: Є багато варіантів: за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення договору та інші.

Детальніше: Перелік підстав для відрахування студентів встановлено статтею 46 закону «Про вищу освіту»:
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
6) інші випадки, передбачені законом.
Звертаємо Вашу увагу на п’яту підставу. Строки оплати за навчання встановлюються контрактом між Вами та ВНЗ, який було укладено під час втупу. Порушення таких строків є порушенням умов контракту, а тому це може бути підставою для відрахування. На законодавчому рівні загальні терміни оплати за навчання не встановлено. Вони визначаються у кожному конкретному випадку договором.

Радимо знайти цей контракт. ВНЗ обов’язково мав надати Вам один підписаний примірник контракту. Ще один примірник зберігається у виші. В контракті Ви зможете побачити строки оплати та з’ясувати, чи буде прострочка оплати у Вашому випадку порушенням умов контракту та підставою для відрахування.

comments powered by Disqus