Якими нормативними документами визначається нарахування стипендії у нестандартних ситуаціях?

Коротко: Визначається постановою КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення»

Детальніше: Порядок нарахування стипендій визначається постановою КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення». Відповідно до пункту 12 вказаної постанови академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається учням, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 – 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 – 4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання.
Відповідно до пункту 18 академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Пунктом 22 вищевказаної постанови з цього приводу зазначено: «У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі».

comments powered by Disqus