У якому випадку студенту може надаватися академвідпустка?

Коротко кажучи: Право на академічну відпустку дається за станом здоров’я, у зв’язку з призовом на військову служу, за сімейними обставинами та у зв’язку з навчанням чи стажуванням.

Детальніше: Студент має право на академвідпуску у таких випадках:
1) за станом здоров’я – це можуть бути гострі захворювання, що потребують тривалого лікування, або загострення хронічних захворювань, або часті захворювання (понад один місяць за семестр);
2) у зв’язку з призовом на строкову військову службу або мобілізацією;
3) за сімейними обставинами (в тому числі відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною тощо);
4) у зв’язку з навчанням чи стажуванням в інших освітніх і наукових установах України та іноземних держав. (частина 2 статті 46 Закону України Про вищу освіту).

comments powered by Disqus