Чи можливо після академвідпустки змінити виш?

Коротко кажучи: Так, можна, починаючи з 2 курсу. Але за певних умов.

Детальніше: Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245, починаючи з другого курсу можливо перевестись в інший університет. Але за певних умов.

По-перше, переведення студентів з одного вишу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності здійснюється за згодою ректорів, директорів (далі – керівників) обох вишів.

По-друге, студенти, які вступили до вишу на бюджет, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця державного замовлення тільки за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності бюджетних вакантних місць, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені до іншого вишу лише на контракт.

По-третє, студенти, які навчаються в державному виші на контракті, можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших вишів. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. При цьому, студенти, що навчаються за контрактом в одному виші, можуть бути переведені також і на бюджетні місця в іншому виші на конкурсній основі і за умови звільнення таких місць.

Таким чином, по закінченню академвідпустки студент, який бажає перевестись до іншого вишу, подає на ім’я керівника вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, отримавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того вишу, до якого він бажає перевестись. Але перед цим обов’язково необхідно подати заяву про поновлення на навчанні.

Зробити це необхідно по закінченню академвідпустки, бажано під час канікул. Але не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру, бо студенти, які не подали документи в установлений термін, – відраховуються.

comments powered by Disqus