Чи має право університет скасувати підвищення стипендії для певних напрямів підготовки?

Коротко: Ні.

Детальніше: Постанова КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення» є обов’язковою до виконання щодо всіх осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Отже, університет не має права скасовувати своїми наказами положення, які містяться в обов’язковому до виконання нормативно-правовому акті та відміняти законодавчо закріплене підвищення стипендії певним категоріям студентів.

comments powered by Disqus