Аби не здавати іспит двічі

книга

З’ясуємо, в яких випадках в університеті можуть зарахувати оцінки за іспити, отримані під час навчання за програмами в інших вишах (навіть за кордоном), і розкажемо, що треба для цього зробити.

У яких випадках потрібне перезарахування оцінок?

Перезарахування складених іспитів і заліків може стати у пригоді, якщо:

  • ви переводитеся з інших ВНЗ;
  • бажаєте продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні чи паралельно вчитися на 2 спеціальностях;
  • хочете продовжити навчання після академічної відпустки (зокрема, якщо вчилися за програмами обміну).

Ці процеси (хоч і поверхово) регулює Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН від 29.05.2013. Аби дізнатися, як перезараховують оцінки у вашому університеті, звертайтеся до однойменних Положень, які діють у всіх вишах України. Текст цих актів зазвичай однаковий, тому посилатися на конкретний ВНЗ не будемо, а опишемо загальну для всіх процедуру перезарахування.

Реклама

Як перезараховують оцінки, отримані в інших вишах?

Згідно з п. 5.1. Положення, затвердженого МОН, українські виші визнають еквівалентними та перезараховують результати навчання студента у вищому навчальному закладі-партнері. Якщо ви поїхали на навчання за програмою обміну в університет-партнер вашого вишу, і предмети, які ви вивчали впродовж року, збігаються з тими, що вчили ваші одногрупники на цьому курсі, то іспити з цих предметів зарахують за оцінками, які ви отримали за кордоном. Інформацію про виші-партнери можна знайти на сайті свого вишу чи запитати у Відділі мобільності студентів (назва відділу може трохи відрізнятися).

Уся інформація про оцінки за іспити, кількість кредитів ECTS за кожен складений предмет має бути зазначена в академічній довідці (чи індивідуальному плані), завіреній у виші-партнері.

Якщо цей виш не використовує систему оцінювання за шкалою ECTS, то такі оцінки повинні перевести за цією шкалою та перезарахувати, згідно з п. 5.7 цього Положення.

До кого звертатися для перезарахування оцінок?

Право зарахувати оцінки мають:

  • декан факультету (директор інституту), якщо предмет має ідентичну назву, кількість предметів ECTS і годин за них, форми підсумкового контролю (модуль, іспит чи залік);
  • відповідна кафедра, якщо програмні вимоги предметів, які потрібно перезарахувати, збігаються; також кафедра може зарахувати навіть окремі модулі.

Заяву про перезарахування потрібно подати деканові на початку семестру на випадок, якщо програма предмету в обох вишах буде відрізнятись і в перезарахуванні відмовлять. Тоді доведеться здавати іспит разом зі своєю групою.

книга

Екпертні комісії

Експертна комісія формується у випадках, коли є підстави для перезарахування дисципліни, але декан самостійно це рішення не прийняв:

  • назви навчальних дисциплін мають значні відмінності, але при порівнянні навчальних програм збігаються змістова частина та вимоги до знань та навичок студента;
  • загальний обсяг годин (кредитів ECTS), призначений для вивчення дисципліни у попередньому навчальному закладі, відрізняється, але не менший 70% обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом домашнього вишу.

Експертна комісія складається із завідувача кафедри, до сфери відповідальності якої належить предмет, та одного з викладачів, який цей або споріднений предмет викладає.

Комісія розглядає заяву студента, вивчає його документи про попередньо здобуту освіту. Також може провести співбесіду, аби з’ясувати зміст дисципліни, яку потрібно перезарахувати. Потім робить висновок про можливість або неможливість перезарахування дисципліни, про який зазначається в заяві.

Однак остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії все одно приймає декан.

Наслідки перезарахування

При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка. При переведенні, поновленні на навчання, зарахуванні на основі попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня вступників, які не навчалися за кредитно-модульною системою, оцінки, одержані ними, переводяться за шкалою ECTS та 100-бальною шкалою відповідно до чинної в університеті шкали оцінювання за мінімальними значеннями.

Якщо оцінка з дисципліни складається з кількох оцінок за окремі семестри чи оцінок із кількох дисциплін, то виставляють середню оцінку успішності з урахуванням обсягів відповідних складових цього предмету.

Також студент має право відмовитися від перезарахування предмету, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю чи вивчати повторно.

Студентам, яких залишили на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» чи «зараховано».

Фото: stock-up.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus