Інклюзивний клас: як асистенти вчителя допомагають учням з особливими освітніми потребами

asistent

Якими є посадові обов’язки, потрібні компетентності і проблемні виклики цієї посади

Посада асистента вчителя є відносно новою для української школи. Говорити про таких працівників слід у контексті інклюзивної освіти, адже їхнє головне завдання – допомагати вчителеві навчати дітей з особливими освітніми потребами. Про роль асистентів учителів у таких класах у рамках ІІ Форуму інноваційної освіти INED розповіли практичний психолог, методист, викладач «Одеської обласної академії неперервної освіти» Олена Солнцева і практичний психолог, асистент учителя в «СЗШ №22» у місті Кам’янське Ірина Мельник. Ми долучилися до цього заходу і записали головні тези виступу тренерок.

Безбар’єрний простір у контексті освіти

Свій майстер-клас спікерки форуму розпочали з роз’яснення явища безбар’єрного простору – такого, що є головним, на їхню думку, для сучасного типу навчання. Основою для його створення вони називають універсальний дизайн в освіті – підхід, що забезпечує філософську базу для розробки широкого спектра навчального продукту.

Зокрема, у контексті обговорення безбар’єрного простору спікерки перелічили такі його складники:

 • фізичні пристосування – сходи, ескалатори, пандуси тощо;
 • умови в містах і селах – загальна наявність згаданих вище пристосувань;
 • особи, що потребують БП, – вагітні, діти, люди похилого віку тощо;
 • труднощі, які викликають потребу в БП, – для прикладу, переміщення і транспорт.

Крім того, коли ми говоримо про безбар’єрний простір, ідеться не тільки про його фізичний вигляд, а й про типи, як-от:

 • інформаційний – доступність інформації для людей з порушеннями зору чи слуху;
 • інституційний – пов’язаний із законодавством та його дотриманням будь-якими можливими установами;
 • ментальний – ідеться про осіб з певними порушеннями психічного здоров’я і їхнє співжиття з іншими громадянами.

asistent2Зрештою, бар’єрами в освіті, за словами гостей форуму, може бути і сама навчальна програма, і методи викладання, які застосовують у класі. Наприклад, їх недостатня адаптація для учнів з особливими потребами.

Реклама

Асистенти вчителів – хто ці люди?

За словами пані Ірини, нині посада асистента вчителя вкрай важлива в класах з інклюзивним навчанням. Потрібно враховувати психологічні особливості сприйняття таких людей дітьми, для прикладу, звикання школяра до такого працівника і подальше небажання ходити без нього до школи або ж несприйняття вчителя.

Слід також розмежовувати асистента вчителя та асистента дитини: перший підтримує старшого колегу в роботі з усіма учнями, а роботи другого українські закони не передбачають. Асистент учителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього простору насамперед для дітей з особливими потребами.

Зокрема, є низка чинників, які впливають на обов’язки асистента:

 • наявність і детальне вивчення посадової інструкції;
 • особистість учителя, з яким він працює, усвідомлення і чіткий розподіл ролей між педагогом та асистентом;
 • рівень довіри й комфорту в стосунках «учитель – асистент»;
 • рівень навичок і професійного досвіду;
 • стосунки з дітьми, фізичне середовище класу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 вересня 2012 року, посадові обов’язки асистента вчителя поділяють на дві групи: організаційні, що пов’язані з безпосередньою допомогою учневі, адаптуванням навчальних матеріалів та веденням документації, і навчально-розвивальні: сприяння вияву й розкриттю здібностей, талантів та обдарувань учнів.

Яким є успішний асистент учителя

Компетентності асистента вчителя, за словами спікерок, можна поділити на кілька груп. До них належать знання і навички, якими потрібно володіти, а також ряд особистісних якостей, які слід розвивати.

Зокрема, до переліку законодавчо-теоретичної бази знань АВ належать:

 • основи законодавства України про освіту;
 • міжнародні документи про права людини й дитини;
 • державні стандарти освіти;
 • індивідуальні аспекти розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 • норми й правила ведення документації.

Важливими є і практичні навички, які повинен опанувати АВ:

 • застосування професійних знань у діяльності;
 • здійснення педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • вміння налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами освітнього процесу.

Врешті, до особистісних якостей успішного АВ можна віднести:

 • комунікативні та організаційні здібності;
 • здатність співпереживати;
 • ціннісні орієнтації.

asistent3Що ж до ведення документації, то асистент учителя залучений до роботи над індивідуальною програмою розвитку, графіком роботи, розкладом уроків, щоденником спостережень і журналом щоденного обліку роботи.

Універсальний дизайн навчання для успішної реалізації інклюзії

Під вказаним терміном спікерки мають на увазі дизайн предметів, середовища, освітніх програм і послуг, що забезпечує їх максимальну придатність до використання всіма особами без адаптації чи спеціальних зусиль.

Згідно з принципами універсального дизайну, як розповіли пані Ірина й Олена, адаптація навчального простору охоплює використання різноманітних методів представлення інформації, надання учням альтернативних способів діяти й демонструвати знання, а також зважання на інтереси й мотивацію школярів.

Однією з методик, які радять спікерки, є скаффолдинг (підтримка). Ідеться про інструменти, які вчитель надає учням, щоб допомогти їм успішно виконати складні завдання.

Проблеми й виклики посади

Зрештою, як стверджують спікерки і як погодилися учасники майстер-класу, наразі асистенти вчителів стикаються з певними бар’єрами. Серед таких викликів – порівняна новизна посади, часта відсутність у школах матеріально-технічної бази для навчання дітей з особливими освітніми потребами, відсутність умов для підвищення кваліфікації, оплата праці з місцевого бюджету тощо.

Утім, так само зі згодою обох сторін заходу з’ясували, що забезпечити успішну співпрацю асистента з учителем і дітьми можна передусім за наявності ефективного законодавства в цій сфері і в разі змін у громадянському суспільстві, адже, по суті, осторонь усіх цих важливих процесів залишаються, зокрема, батьки школярів.

Одним з головних меседжів дискусії про роль асистента вчителя залишається його значення в забезпеченні успішного навчального процесу: для педагога, учнів з особливими освітніми потребами і решти школярів у класі. Задля цього працівник не тільки має бути свідомий своїх обов’язків, сучасних методик викладання, а й повинен плекати низку цінностей та особистих якостей.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus