FAQ: післядипломна освіта в Україні

ура

Розуміння післядипломної освіти в нашій країні дещо відрізняється від вже звичного закордонного поняття «рostgraduate education». В Україні післядипломна освіта – це не аспірантура. Більш того, вона дає можливість отримати диплом бакалавра за 2 роки без результатів ЗНО. Ми розібрались у тонкощах українського законодавства в сфері вищої освіти і готові детально пояснити особливості процесу навчання, яке з отриманням першого диплому не закінчується, а тільки починається. За твоїм вибором, звичайно.

Що таке післядипломна освіта?

Вочевидь, як можна зрозуміти вже з самої назви, післядипломна освіта починається після здобуття вищої освіти (отримання диплому бакалавра). Відповідно, вона складає передостанній етап в ланцюзі освітнього процесу (далі згідно з українським законодавством можлива лише самоосвіта).

Закон України «Про освіту» визначає післядипломну освіту як «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії)». Іншими словами, головна мета післядипломної освіти – це забезпечення безперервності освітнього процесу або, використовуючи популярний сьогодні термін, створення умов для втілення концепції «lifelong learning».

Реклама

Післядипломна освіта потрібна лише науковцям і педагогам, хіба не так?

Не тільки. Вона потрібна кожному, хто відчуває потребу в особистому та професійному зростанні. Так, основні «дійові особи» післядипломної освіти, згідно із Законом України «Про вищу освіту», це:

 1. Слухач – той, хто отримує додаткові чи окремі освітні послуги за програмами післядипломної освіти (будь-якого напрямку та спеціальності, у тому числі науковці та педагоги).
 2. Асистент-стажист – має ступінь магістра, навчається в асистентурі-стажуванні вишу за мистецькими спеціальностями.
 3. Інтерн – має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, навчається для отримання кваліфікації лікаря відповідно до переліку спеціальностей інтернатури.
 4. Лікар-резидент – має ступінь магістра медицини, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури.
 5. Клінічний ординатор – також магістр медицини і лікар певної спеціальності, навчається для поглиблення професійних знань, підвищення рівня компетентності лікаря-спеціаліста.

Такі особи виокремлені відповідно до основних форм післядипломної освіти, які далі розглядаються детальніше (питання 4).

книга (2)

Тобто це – не навчання в аспірантурі чи докторантурі?

Післядипломна освіта та аспірантура/докторантура в Україні – дещо різні речі. Аспірантура/докторантура – це дослідницько-орієнтоване навчання (обов’язково на базі диплому магістра) задля отримання наукового ступеня (першого – доктора філософії чи другого – доктора наук). Воно передбачає «набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів» тощо. Тоді як післядипломна освіта у нас вважається отриманням нових знань та навичок у рамках нового або вже набутого профілю, без «зазіхань» на науковий ступінь.

Але насправді така українська трактовка «рostgraduate education» створює неабияку плутанину. Оскільки за кордоном післядипломна освіта передбачає отримання звання магістра (MA, Master of Arts) чи доктора (PhD, Doctor of Philosophy).

Тоді які можливі форми української післядипломної освіти?

Отримати післядипломну освіту в Україні можна за рахунок спеціалізації, перепідготовки (зокрема здобуття другої вищої освіти), підвищення кваліфікації, стажування. Найбільш популярна освітня послуга у сфері післядипломної освіти в Україні – отримання другої вищої освіти на основі першої спеціалізації.

Основні форми післядипломної освіти такі:

 • Професійне навчання працівників робітничим професіям – включає як первинну професійну підготовку працівників, так і підвищення кваліфікації, може здійснюватися безпосередньо у роботодавця.
 • Асистентура-стажування – основна форма підготовки науково-педагогічних і творчих фахівців мистецького спрямування.
 • Інтернатура – обов’язкова форма первинної спеціалізації осіб лікарських та провізорських (фармацевтичних) спеціальностей.
 • Лікарська резидентура – спеціалізація лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста.
 • Клінічна ординатура – підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі.

конспект

Виходить, що післядипломна освіта – це просто отримання другої вищої освіти?

В українському розумінні загалом, так. Але необхідно також підкреслити особливість отримання другої вищої освіти на базі саме післядипломної освіти. Якщо нова обрана спеціальність близька до попередньої (наприклад, перша освіта – фінансист, а тепер ти хочеш навчатись на менеджера), то ступінь бакалавра можна отримати значно швидше, наприклад, за 2 роки. Деканат, порівнюючи додаток диплому абітурієнта з робочими планами обраної нової спеціальності, розраховує точні терміни навчання.

Ще одна перевага такого способу освіти – не потрібні результати ЗНО. Але треба бути уважним: можливість пройти подібну перепідготовку надають більшість, але не всі українські виші. І, безперечно, навчання проводиться за контрактною формою.

Іншими важливими складовими післядипломної освіти в Україні є різноманітні програми й курси підвищення кваліфікації (що подекуди перетворюються на формальність та осередок корупції), а також спеціалізоване навчання для студентів-медиків, у результаті якого вони отримують право лікувати.

Як отримати післядипломну освіту в Україні?

Отримати післядипломну освіту або пройти перепідготовку можна на базі окремих підрозділів університетів (філіали, факультети, відділення, інститути тощо) або в спеціальних науково-методичних центрах. Відповідні підрозділи існують і безпосередньо в організаціях та на підприємствах.

Наприклад, Інститут післядипломної освіти Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського пропонує перепідготовку за всіма наявними спеціальностями вишу. Така сама можливість наявна і в Інституті післядипломної освіти Національного авіаційного університету тощо.

Зазвичай вступна кампанія починається 1 липня і триває в залежності від університету в середньому 1,5-2 місяці. Абітурієнти проходять відбір за результатами вступних/фахових іспитів або професійних співбесід. Навчання може відбуватись на денній або заочній формах.

Які документи необхідно подавати?

Стандартний набір виглядає таким чином:

 • Диплом та додаток про вищу освіту (оригінал та копія).
 • Копія паспорта.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Довідка з місця роботи або за місцем проживання.
 • Медична довідка за формою 086-о.
 • 3-5 фотографій 3х4.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus