ЄКТС ─ безвідсоткові кредити, які не потрібно повертати

16 жовтня 2009 року колишній міністр освіти Іван Вакарчук вирішив, що все буде не просто добре, а по-іншому й підписав наказ «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» (ЄКТС). Вектори нашої вищої освіти повернулися в напрямку до Європи, а в заліковках студентів на місці оцінок з’явились перші букви латинського алфавіту. Як отримати безвідсоткові кредити для інвестицій у власне майбутнє, як втілилися основні елементи ЄКТС і скільки годин на тиждень маємо офіційно дегустувати різні варіанти наукового граніту ─ пропонуємо дізнатися в цьому дописі.

Нещодавно в Інтернеті з’явилась інформація про те, що Міністерство освіти та науки України хоче почути голос народу та пропонує для громадського обговорення Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи. Ресурс, який оприлюднив такі дані, відсилає допитливих читачів на офіційний веб-сайт МОНу. А там – шукай вітра в полі: ані вказівки на рекомендації, ані коментарів до них. Тому якщо після ознайомлення з нашим матеріалом у вас таки виникне бажання щось порадити міністерству, то пишіть на пошту завідувача сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти Анатолія Гармаша: a_garmash@mon.gov.ua.

Загальна інформація про ECTS

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS, European Community Course Credit Transfer System) була розроблена Європейською комісією в експериментальному проекті в межах програми «Іразмес» як засіб покращення визнання місцевої освіти для навчання за кордоном. Тепер застосовується по всій Європі. Зовнішнє оцінювання ЕСТS продемонструвало потенціал системи, і Європейська комісія вирішила включити ЕСТS до своєї програми «Сократес» (остання спрямована на розвиток загальноєвропейського простору та підвищення якості освіти через заохочення тіснішої співпраці між країнами-членами ЄС).

Європейська комісія створила Довідник користувача ECTS, в якому детально регламентуються всі аспекти застосування програми (доступний в українському перекладі тут).

Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів у ВНЗ через використання загальнозрозумілої системи оцінювання (кредити й оцінки), а також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти. Слід зауважити, що ECTS не регулює еквівалентність чи структуру здобутої та майбутньої освіти, а лише акцентує увагу на якості.

ЕСТS базується на трьох ключових елементах:

  • інформації (стосовно навчальних програм і здобутків студентів);
  • взаємній угоді (між закладами-партнерами і студентом);
  • використанням кредитів ЕСТS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів).

Ці три елементи матеріалізуються у вигляді трьох основних документів: інформаційного пакета, форми заяви / навчального контракту та переліку оцінок дисциплін.

Реклама

Прозорість системи

ЕСТS забезпечує прозорість через такі засоби:

  • кредити ЕСТS;
  • інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, організації, структуру навчання й розділів курсу;
  • перелік оцінок із предметів, що показує досягнення студентів у (може легко передаватися від одного закладу до іншого);
  • навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка вивчатиметься, і кредитів ЕСТS, які присвоюватимуться за успішне її закінчення. Є обов’язковим як для місцевого і закордонного закладів (home and institutions), так і для студентів.

Зупинімося детальніше на кожному із засобів.

Кредити ЕСТS

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента. Вони відображають кількість роботи, що вимагає кожен блок курсу, щодо загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання (тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота ─ у бібліотеці чи вдома ─ та екзамени чи інші форми оцінювання).

Таким чином, ЕСТS базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами. Навантаження на один навчальний рік становить 60 кредитів і, як правило, 30 на семестр і 20 на триместр.

Міністерство «схвалює» той факт, що 60 кредитів ECTS відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Обсяг одного кредиту ECTS, за розрахунками МОНУ, складає 1800 / 60 = 30 годин (де 1800 – річний бюджет часу студента, тобто всі години, що охоплюють навчальну діяльність).

 

Для конвертування обсягу навчального навантаження, яке становить згідно з вимогами до галузевих стандартів вищої освіти 54 години на тиждень, національні кредити потрібно домножувати на 1,5 з округленням до 60 кредитів ECTS на рік. А взагалі ця арифметика не є клопотом студента. Якщо ви надумали здобувати освіту за кордоном, то можете звернутися до уповноваженої особи – координатора ECTS від закладу (чи навіть факультету), і там вам все порахують.

Між кредитами ЕСТS і рівнем чи складністю розділу курсу немає жодного зв’язку. Рівень розділу курсу не може визначатися кредитами ЕСТS. У ЕСТS рівень розділу курсу в інформаційному пакеті описує заклад, що запрошує. Там ви знайдете інформацію про цілі й завдання курсу, знання, якими повинен володіти студент, методи, що застосовуються в процесі викладання та навчання, форму оцінювання й опис змісту курсу. Ці елементи можуть доповнюватися особистими контактами між викладачами. Все це допомагає студентові й координаторові від закладу, що відправляє, оцінити придатність конкретного розділу курсу до перезарахування, і рівня, на якому це буде визнаватися програмою місцевого закладу.

Кредити ЕСТS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили курс. Таким чином, студенти не одержують кредитів ЕСТS просто за відвідування занять чи проведення часу за кордоном. Вони повинні задовольнити всі вимоги щодо оцінювання, щоб продемонструвати виконання заявлених навчальних завдань для конкретного розділу курсу. Процедура оцінювання може проводитися в різноманітних формах: письмові чи усні екзамени, курсова робота, презентації на семінарах тощо.

Про відпочинок і теоретичне навчання

Гадаємо, досить із вас кредитів. Можна й трохи відпочити. Бо на відпочинок МОН нам викроїло у своїх Методичних рекомендаціях аж цілих вісім тижнів.

Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань, згідно з рекомендаціями, становить 40 тижнів на рік. Решта, чотири тижні, відводиться на державну атестацію (на останньому році навчання), а також може бути використана для перескладання та повторного вивчення дисциплін тощо. Загалом вчимося 52 тижні на рік. А на тиждень ─ 54 години. Резерв часу на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях МОН визначає в обсязі до п’яти годин (10 % від максимального тижневого бюджету часу за винятком годин на навчальні заняття з фізичного виховання).

Таким чином, тижневий бюджет часу на виконання індивідуального навчального плану становить 45 академічних годин. З урахуванням тривалості теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань на 40 тижнів на рік, річний бюджет часу студента складає 45 × 40 = 1800 годин. Звідси й випливає кількість годин на один кредит.

Тривалість теоретичного навчання, згідно з рекомендаціями, визначається як різниця загальної тривалості навчання та тривалості екзаменаційної сесії. Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку не менше 2/3 тижня на один екзамен. Особливо під час Євро-2012, коли ми за п’ять днів складали п’ять іспитів. Надзвичайні обставини, так би мовити.

 

 

Інформаційні пакети

Кожен заклад, що використовує ЕСТS, випускає інформаційні пакети до своїх курсів, навчальних програм, навчального й адміністративного устрою. Інформація розрахована на потенційних партнерів, студентів і викладацький склад, а також закладів-партнерів. Інформаційні пакети повинні щороку оновлюватися й бути доступними для користувачів «або в роздруку, або на дискеті» (інших джерел довідник чомусь не називає).

Ви знайдете інформацію про розташування навчального закладу, вартість проживання, забезпечення житлом, здоров’я і страхування, медичне обслуговування, бібліотеки, дані про факультет і характерні особливості, що є загальними для всіх курсів, ступеневу структуру, кваліфікацію, індивідуальні розділи курсу та інші аспекти, що бентежать потенційного «абітурієнта».

Анкета

Після вибору закордонного закладу, уважного ознайомлення з пакетом інформації та консультації зі своїм координатором факультету ЕСТS ви заповнюєте анкету-заяву. Також є можливим за бажанням студента включити в анкету другий і третій навчальні заклади на вибір, якщо заява щодо першого закладу не буде прийнята.

Коли три залучені сторони (студент, місцевий навчальний заклад та іноземний виш) домовилися про програму навчання за кордоном, вони підписують угоду про навчання, яка додається до анкети-заяви. Ця угода, що описує навчальну програму за кордоном, повинна бути підписана до того, як студент виїде до місця навчання. Останній погоджується виконувати цю програму в закордонному навчальному закладі як невід’ємну частину його вищої освіти.

Місцевий ВНЗ гарантує повне зарахування предметів курсу, перелічених в угоді. Заклад повинен уважно розглянути те, хто підписує цю угоду з його боку. У довіднику наголошують, що було б добре, щоб навчальний заклад також забезпечив студента письмовим підтвердженням, точно вказуючи, як проводитиметься академічне визнання (наприклад, які з предметів курсу закладу будуть вважатися зарахованими в закордонному ВНЗ).

Оцінки

Перезарахування кредитів у системі ЕСТS відбувається шляхом обміну переліком оцінок вивчених дисциплін між місцевим і закордонним навчальними закладами й навпаки.

Переліки оцінок вивчених предметів дають характеристику знань студента в системі ЕСТS до й після періоду навчання за кордоном.

Підписана копія переліку оцінок дисциплін повинна бути представлена всім залученим сторонам: місцевому вишеві, закордонному навчальному закладові та студенту. Перелік оцінок дисциплін є основним документом для повного визнання навчання студента і перезарахування кредитів за системою ЕСТS. Також він підтверджує факт навчання за кордоном для майбутніх роботодавців.

Шкала оцінювання, на яку посилається МОН у рекомендаціях, є однією з варіацій «полегшеної шкали оцінювання», розробленої Європейською комісією. Шкала не нав’язує визначення «відмінно» кожному закладові, радше вона нав’язує це визначення оцінці А шкали ЕСТS. Себто однією з основних засад шкали оцінювання системи ЕСТS є те, що вона досить чітко визначена, щоб заклади прийняли свої рішення з приводу її застосування.

МОН посилається на такий «екстракт» своїх роздумів щодо оцінок, проте, як нам видно, без посилання на «обуквенні» оцінки:

Проміжок за накопичувальною бальною шкалоюОцінка за розширеною шкалою
90 та вищевідмінно
80–89дуже добре
65–79добре
55–64задовільно
50–54достатньо
35–49незадовільно
1–34неприйнятно

Тут нам самим вже, на щастя, вистачить кебети зазирнути до власних заліковок, побачити розмаїття або навпаки – одноманітність оцінок за шкалою ECTS ─ та провести аналогії з літерами-оцінками:

Відмінно – А
дуже добре – B
добре – C
задовільно – D
достатньо – E
незадовільно – F
неприйнятно – FX

Можете, як буде час та натхнення, взяти участь у громадському обговоренні щодо буквенного формату оцінок та зауважити, що шкала має бути зрозумілою в Європі без застосування ґуґл-транслейтера для наших рідних серцю «відмінно» й «дуже добре».

Кілька слів про перезарахування оцінок

Коли місцевий та закордонний заклади вирішать, як їхні бали відповідатимуть оцінкам системи ЕСТS, відбувається перезарахування оцінок, наприклад:

1. Студент з Італії складає іспит у закладі Франції, отримавши 13 балів із 20 можливих. У цьому закладі 13 балів означає, що робота виконана на «добре» та відповідає оцінці С у системі ЕСТS. Перелік оцінок дисциплін представляє наявність 13 балів та оцінку С в ЕСТS. На основі цієї інформації місцевий заклад в Італії присвоює 27 балів із 30 можливих.

2. Студент із Німеччини не проявляє успіху при складанні іспиту з однієї з дисциплін в Іспанії, і перелік оцінок представляє наявність 5 балів із 10 можливих та оцінку Е в системі ЕСТS. Німецький заклад визнає залік із оцінкою 4.0 по шкалі від 1.0 (дуже добре) до 5.0 (незадовільно).

От вам і Європейська кредитно-трансферна система. Зичимо успіхів у практичних випробуваннях!

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus