Визнання диплома: складнощі процедури

визнання_диплома_1

Якщо ви бажаєте продовжувати навчання, здобувати наукові ступені чи набувати стаж за професією десь на Багамах, у Ботсвані чи навіть у Бельгії – не вагайтесь. Пакуйте валізу та вирушайте. Тільки не забудьте диплом: він вам знадобиться! Про визнання українських дипломів за кордоном, і навпаки ─ іноземних у нас, про правові аспекти цих процедур читайте далі.

Українські дипломи за кордоном: підтвердження й легалізація

Раніше ми розповідали про практичну підставу визнання українських дипломів за кордоном – запровадження у вишах Європейської кредитно-трансферної системи, яка забезпечує уніфікований характер оцінки знань і, як наслідок, перезарахування кредів ECTS. Тепер пропонуємо розглянути процедурні елементи, котрі усунуть перешкоди для визнання вашого диплома в обраній країні.

Після ратифікації Україною Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій із вищої освіти в європейському регіоні у випускників вишів поменшало клопоту та побільшало можливостей для продовження навчання за кордоном. Конвенція тлумачить кваліфікацію з вищої освіти як будь-яке звання, диплом або інше свідоцтво, яке видане компетентним органом і засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти.

Власне, визнання ─ формальне підтвердження компетентним органом якості іноземної освітньої кваліфікації для цілей доступу до навчання і/або здійснення фахової діяльності.Враховуючи, що рішення про визнання ґрунтується на знаннях і навичках, які підтверджуються кваліфікацією з вищої освіти, кожна сторона (учасник конвенції) визнає присуджену іншою стороною (учасником конвенції) кваліфікацію з вищої освіти, якщо ця кваліфікація суттєво не відрізняється від відповідної кваліфікації на території сторони, у якої запитується визнання.

Згідно з конвенцією, стороні достатньо надати власнику кваліфікації, присудженої на території однієї з інших сторін, можливість отримати оцінку цієї кваліфікації на прохання її власника. Не лякайтесь, для процедури визнання вам не доведеться складати додаткових іспитів: у контексті конвенції «оцінка» означає письмове оцінювання компетентним органом іноземних кваліфікацій, присуджених окремій особі.

визнання_диплома_5

Для усунення суперечностей у тексті конвенції зазначаються наслідки визнання дипломів, а саме:

a) доступ до подальшого навчання в системі вищої освіти, зокрема до складання відповідних іспитів і/або до підготовки докторської дисертації на таких самих умовах, які висуваються власникам кваліфікацій, присуджених на території сторони, у якої запитується визнання;

б) використання академічного звання відповідно до законів і правил сторони або юрисдикції сторони, у якої запитується визнання.

Крім того, визнання може полегшувати доступ до ринку праці відповідно до законів і правил або юрисдикції сторони, у якої запитується визнання. Тобто аспект працевлаштування є більше диспозитивним, ніж обидва попередні пункти і лише зафарбовує перспективи в рожевуватий колір. Також варто звернути увагу на Конвенцію, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Легалізація ─ формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, повноважень особи, що підписала документ та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ. Цією формальною процедурою є проставляння апостилю компетентним органом держави, в якій документ був складений. Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Конвенції.

Апостиль має форму квадрата, довжина сторін якого становить щонайменше 9 сантиметрів.

Screen Shot 2014-05-31 at 13.36.24

Часом апостиль має такий вигляд:

визнання_диплома_3

Вищезгадані конвенції процесуально доповнюють одна одну, оскільки перша передбачає факт визнання документів про освіту шляхом оцінки кваліфікації за кордоном, а друга – забезпечує легалізацію цих документів в Україні для подальшого отримання оцінки.

Ще одним з аспектів спрощення процедури визнання в Європі наших дипломів є отримання разом зі звичайним дипломом Додатка до диплома європейського зразка. У своєму листі від 01.06.2012 МОН констатує, що на виконання зобов’язань України як країни-учасниці Болонського процесу з 2010 року у вищих навчальних закладах України запроваджено Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), що надає можливість об’єктивно оцінювати кваліфікацію (ступінь) освіти, здобуту випускником вишу, та є одним з ключових документів Europass ─ узгодженої системи функціонування служби пошуку роботи і місця навчання в європейських країнах (академічної мобільності студентів), а також єдиного формату документів, що супроводжують цей процес.

визнання_диплома_4

Згідно із Переліком документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженим постановою Кабміну від 12.11.1997, Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) є документом, що підтверджує здобуття його власником певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

На практиці процес визнання українських дипломів виглядає таким чином. Після закінчення навчання ви отримуєте диплом та Додаток до диплома (DIPLOMA SUPPLEMENT). Обидва ці документи посвідчують здобуття освіти та підлягають апостилюванню.

Проставляти апостилі МОН уповновноважило державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Павловська, буд. 26/41. Орієнтири: перехрестя вул. Златоустівської і Павловської. Вхід біля приміщення банку «Агрокомбанк», напроти ресторану «Тануки». Після цього можете вирушати до однієї з країн, де визнається апостиль.

Реклама

Як підтвердити іноземний диплом в Україні

Визнання – процес зворотний, а тому, якщо маєте в руках іноземний диплом, для подальшої його експлуатації за призначенням в Україні необхідно пройти процедуру нострифікації. Цю процедуру здійснює вищезгаданий орган ─ «Інформаційно-іміджевий центр».

Згідно із Стандартом надання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав для одержання адміністративної послуги з визнання документів, до МОН (уповноваженого ним підприємства) подаються такі документи:

а) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад українською мовою іноземного документа про освіту (за необхідності ─ пред’явлення оригіналу);

б) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад додатка до іноземного документа про освіту, а також інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності ─ пред’явлення оригіналів);

в) копії документів про попередню вищу або професійну освіту за наявності такої освіти та засвідчений в нотаріальному порядку переклад (за необхідності). Автентичність зазначених документів має бути засвідчена в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення (для країн-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 рік), ─проставляння штампа Apostille, про який ми вже зазначали);

г) копії документів, що засвідчують особу заявника та власника документа про освіту;

ґ) заява встановленого зразка;

д) заява (згода) власника документів про освіту на обробку його персональних даних;

е) документ банківської установи про оплату за адміністративну послугу з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту або копія документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.

Не підлягають нострифікації:

  • документи громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 р. (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992 р.);
  • документи, видані навчальними закладами, які не мають офіційної реєстрації (ліцензії) як суб’єкти надання освітніх послуг в країні, якій вони належать;
  • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не мають офіційної реєстрації (ліцензії) як суб’єкти надання освітніх послуг в країні, на території якої вони здійснюють свою освітню діяльність.
  • документи, які не містять інформації щодо здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, яким йому надаються академічні або професійні права (продовження навчання або працевлаштування за фахом).

Після здійснення процедури нострифікації заявник отримує свідоцтво. Строк видачі свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту не може перевищувати 45 календарних днів з дати надходження усіх необхідних документів за умови виконання дій (додаткових умов) для здійснення процедури визнання.

Розмір плати за адміністративну послугу з визнання іноземного документа про освіту становить: для фізичних осіб ─ три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; для юридичних осіб ─ п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Варто зазначити, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Тому, про всяк випадок (якщо захочуть з вас «здерти» більшу суму за інші незрозумілі послуги), рекомендуємо апелювати до Наказу МОН (тоді ще – молоді і спорту, хоча наказ чинний досі) від 28.05.1012, яким затверджено цей стандарт.

Таким чином, для визнання за кордоном (зокрема в Європі) диплома, отриманого вами в українському виші, він має бути проапостильований в «Інформаційно-іміджевому» центрі, а вже за кордоном – оцінений компетентним органом (наприклад, приймальною комісією університету). Натомість для визнання іноземного диплома в Україні потрібно проапостилювати диплом у країні, в якій ви його отримали, а потім пройти процедуру нострифікації в «Інформайно-іміджевому» центрі. Також між Україною та низкою країн світу досягнуто згоди щодо умов визнання документів про освіту. Ознайомитися з переліком та текстом двосторонніх угод можете тут. Зичимо успіхів!

Фото: соцмережі, Shavnee.edu, Слово Волині

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus