APA, MLA, Chicago: як працювати із різними стилями наукового цитування

pexels-cottonbro-6344231

Недостатньо просто написати наукову статтю — треба ще й грамотно оформити використані джерела. Наукове цитування залежить від стилю — українського чи міжнародного. Саме стиль визначає, як виглядатиме бібліографія чи посилання на джерело.
Розповідаємо про найпопулярніші у світі стилі наукового цитування та їхні правила.

Навіщо цитувати?

Якщо у науковій статті ти використовуєш чужу цитату чи ідею, треба вказати першоджерело — інакше тебе звинуватять у плагіаті.

Від того, як оформлені цитати і список літератури залежить рівень якості наукової статті. Якщо джерела процитовані погано, науковці не приймуть статтю.

Часто міжнародні антиплагіатні програми не розпізнають цитати, оформлені за українським стандартом (ДСТУ), адже за кордоном квадратні дужки не використовують для цитування.

Читай також: Як написати наукову статтю, щоб це справді була наука?

Впливові наукові організації розробили свої стилі для різних сфер науки: психології (APA), фізики (APS) або мовознавства (MLA). Зараз ці стилі цитування використовують й у інших галузях.

Чим відрізняються стилі цитування?

По-перше, стилі різняться оформленням посилань: у круглих дужках (внутрішньотекстові) чи виносках унизу сторінки (позатекстові).

Ще одна відмінність у тому, яку саме інформацію треба вказувати біля цитати: наприклад, перше прізвище чи прізвища всіх авторів.

У різних стилях також відрізняється список бібліографії та його назва: Bibliography, References, Works Cited.

Бібліографію можна оформлювати із багатьма дрібницями або більш загально. Наприклад, деякі стилі вимагають зазначати загальну кількість сторінок у книгах, а інші ні.

Які є міжнародні стилі цитування?

Гарвардський стиль

Щоразу при згадці, цитуванні, перефразуванні чиєїсь роботи гарвардський стиль вимагає вказувати у круглих дужках прізвище автора чи авторки, рік роботи та потрібні сторінки. Перефразований текст не потрібно брати у лапки.

У «Списку посилань» джерела, за гарвардським стилем, ставлять у алфавітному порядку за прізвищем, а не номерують. Кілька робіт однієї людини розташовують у хронологічному порядку.

Назви книг потрібно виділяти курсивом. Кількість сторінок у книгах зазначати не треба. Позиції українською та ін. слов’янськими мовами варто транслітерувати латинкою у другій частині списку. Біля назви українською має бути назва англійською мовою в дужках. До речі, лови зручний ресурс для транслітерації.

Приклад: Гундорова, Т. (2008). Кітч і література. Травестії. Київ: Факт.

Стиль APA

Цей стиль також використовує круглі дужки: у них слід зазначити для кожної цитати прізвище та рік, або лише рік, якщо прізвище прописане в реченні. АРА вимагає вказувати всіх авторів чи авторок.

Для прямих цитат потрібно писати сторінки. У посиланнях на чиюсь ідею стиль дозволяє не вказувати точну сторінку.
«Список посилань» треба набирати подвійним інтервалом в алфавітному порядку. У стилі APA назви книг виділяються курсивом, а між прізвищем та ініціалом імені ставлять кому.

Приклад: Гундорова, Т. (2008). Кітч і література. Травестії. Київ: Факт.

Стиль MLA

Цей стиль лаконічний і чіткий. У круглих дужках потрібно вказати прізвище і рік, за потреби сторінку. У «Цитованих працях» (Works Cited) треба зазначити всі вихідні дані: прізвище та ім’я, назву, видавництво, рік.

Приклад: Гундорова, Тамара. Кітч і література. Травестії. Факт, 2008.

Chicago

Для цього стилю є два формати: «автор-дата» та «виноски і бібліографія». У першому у круглих дужках потрібно зазначити прізвище та рік, а за потреби сторінку.

Діапазон сторінок треба скорочувати (замість с. 123-125 — «с. 123–5»). «Список використаних джерел» (або «Посилання») треба оформити з інтервалом у рядок між кожним пунктом, в алфавітному порядку. Довгі бібліографічні описи треба вирівняти із другого рядка відступом у пів сантиметра.

Приклад: Гундорова, Тамара. 2008. Кітч і література. Травестії. Київ: Факт.

Другий формат використовує посторінкові виноски. У виносках слід писати місто, видавництво та рік у круглих дужках. Повторне цитування містить тільки прізвище, скорочену назву і сторінку чи сторінки. Якщо підряд іде кілька цитувань одної праці, всі наступні позначають скороченнями «Там само» або «Ibidem», «Ibid.» тощо.

Приклад: 1Гундорова, Тамара. Кітч і література. Травестії (Київ: Факт, 2008), 25.

Наприкінці йде «Бібліографія». У ній позиції розташовані з одиничним інтервалом в алфавітному порядку. Важливе правило Chicago style — скорочувати все, що можна: кількість сторінок, назви журналів тощо.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus