ePravo-2

#академвідпустка

Коротко: Усе залежить від мети поїздки.

Детальніше: Статтею 46 Закону України «Про вищу освіту» встановлено право студента на академвідпустку у зв’язку з навчанням в освітніх і наукових установах іноземних держав. Для реалізації цього права необхідно звернутись до деканату вишу з заявою про оформлення академвідпустки, до якої додати документи, що підтверджують вступ до іноземної освітньої установи. Заява має бути адресована ректору та містити інформацію про бажаний період відсутності на навчанні студента та причини такої відсутності. У разі прийняття позитивного рішення щодо надання академвідпустки, ректор підписує відповідний наказ. Важливе значення при цьому відіграє відсутність у студента академічної заборгованості.
Максимальна тривалість академвідпустки встановлюється до одного року. Проте, відповідно до Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказами МОН та МОЗ № 191/153 від 06.06.1996, її можливо продовжити ще на один рік.
Поновлення на навчання здійснюється так само – на підставі заяви. Зробити це необхідно по закінченню академвідпустки, бажано під час канікул. Але не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру, бо студенти, які не подали документи в установлений термін, – відраховуються.

#закордонні поїздки

Коротко: Усі студенти (і українських, і закордонних вишів) мають право на відстрочку.

Детальніше: Перш за все, згідно Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою КМУ № 352, повістки, надіслані поштою, залишені в поштовій скриньці, під дверима, або передані через членів сім’ї чи третіх осіб, не можуть вважатись належним повідомленням Вашого знайомого щодо необхідності проходження ним медичної комісії.
Крім того, відповідно до п. 9 ст. 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Таким чином, твердження працівників військкомату про те, що тільки студенти українських вишів мають право на відстрочку – не відповідає чинному законодавству.

Коротко: Усе залежить від мети поїздки.

Детальніше: Статтею 46 Закону України «Про вищу освіту» встановлено право студента на академвідпустку у зв’язку з навчанням в освітніх і наукових установах іноземних держав. Для реалізації цього права необхідно звернутись до деканату вишу з заявою про оформлення академвідпустки, до якої додати документи, що підтверджують вступ до іноземної освітньої установи. Заява має бути адресована ректору та містити інформацію про бажаний період відсутності на навчанні студента та причини такої відсутності. У разі прийняття позитивного рішення щодо надання академвідпустки, ректор підписує відповідний наказ. Важливе значення при цьому відіграє відсутність у студента академічної заборгованості.
Максимальна тривалість академвідпустки встановлюється до одного року. Проте, відповідно до Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказами МОН та МОЗ № 191/153 від 06.06.1996, її можливо продовжити ще на один рік.
Поновлення на навчання здійснюється так само – на підставі заяви. Зробити це необхідно по закінченню академвідпустки, бажано під час канікул. Але не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру, бо студенти, які не подали документи в установлений термін, – відраховуються.

Коротко: Так, можна.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» студента може бути відраховано за власним бажанням. Форму виявлення такого бажання не встановлено, а тому заяву про відрахування може бути надіслано поштою. Для підтвердження факту відправлення такої заяви радимо надсилати її рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Проте, навряд чи університет погодиться повертати оригінали документів про освіту шляхом поштового відправлення. Тому, для отримання цих документів особиста явка буде обов’язковою. В такому випадку дійсно можна довіреністю уповноважити на це іншу особу, якщо у власника документів відсутня можливість їх отримати.