ePravo-2

#відрахування

Коротко кажучи: Є багато варіантів: за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення договору та інші.

Детальніше: Перелік підстав для відрахування студентів встановлено статтею 46 закону «Про вищу освіту»:
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
6) інші випадки, передбачені законом.
Звертаємо Вашу увагу на п’яту підставу. Строки оплати за навчання встановлюються контрактом між Вами та ВНЗ, який було укладено під час втупу. Порушення таких строків є порушенням умов контракту, а тому це може бути підставою для відрахування. На законодавчому рівні загальні терміни оплати за навчання не встановлено. Вони визначаються у кожному конкретному випадку договором.

Радимо знайти цей контракт. ВНЗ обов’язково мав надати Вам один підписаний примірник контракту. Ще один примірник зберігається у виші. В контракті Ви зможете побачити строки оплати та з’ясувати, чи буде прострочка оплати у Вашому випадку порушенням умов контракту та підставою для відрахування.

Коротко кажучи: Ні.

Детальніше: Відповідно до частини першої статті 46 закону «Про вищу освіту» в будь-який момент студента може бути відраховано з університету за власним бажанням. Для цього необхідно звернутись до адміністрації вишу з заявою відповідного змісту.

Обов’язку повертати державні кошти немає. Але треба розуміти, що право на повторний вступ за результатами ЗНО на місця державного замовлення до будь-якого іншого вишу буде втрачено. Оскільки відповідно до статті 4 закону “Про вищу освіту” громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.

Повторний вступ на місця державного замовлення можливий лише за умови відшкодування державі коштів за навчання. Тобто, обов’язку повертати кошти за навчання немає. Але якщо особа хоче знову навчатись на бюджеті в іншому виші – доведеться відшкодувати державі витрачені на навчання кошти.

Відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою КМУ від 26 серпня 2015 року № 658, у разі наявності за результатами ЗНО підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти на бюджетне місце, керівник відповідного вишу видає наказ про її зарахування та встановлює строк для відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

Розрахунок коштів, що підлягають відшкодування особою, здійснюється в залежності від часу, який особа провчилася на бюджеті, та середньої вартості навчання за один місяць на відповідній спеціальності в цьому університеті.

Коротко кажучи: Лише умови договору дадуть відповідь на питання, можливо повернути кошти чи ні.

Детальніше: Питання оплати вартості навчання та повернення коштів у випадку відрахування регулюються договором, який укладався з університетом під час вступу. Тільки умови договору дадуть відповідь на питання, можливо повернути кошти чи ні. Оскільки, якщо в договорі прописано, що плата за навчання у разі відрахування студента з певних причин не повертається – це не буде порушенням, адже такі умови було погоджено під час підписання договору.

Тому, радимо уважно прочитати договір і, в разі, якщо там передбачено право на повернення коштів за навчання – звертатися до університету з вимогою повернення коштів. У випадку відмови гроші можливо повернути у судовому порядку.

Коротко кажучи: Можна поновитися або на перший семестр поточного курсу, або на перший семестр наступного курсу, ліквідувавши академрізницю.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» студент в будь-який момент може відрахуватись з вищого навчального закладу за власним бажанням.
А відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245, кожна особа, починаючи з другого курсу, має право поновитись на навчання.

З заявою про поновлення треба звертатись до адміністрації вишу під час канікул, але не пізніше двох тижнів з початку семестру. Поновлюють на навчання, як правило, не на семестр, а на курс. Тобто, в даному випадку може бути два варіанти:

1) поновлення на перший семестр поточного курсу;
2) поновлення на перший семестр наступного курсу за умови ліквідації академічної різниці.

В жодному із вказаних випадків доплачувати за поновлення не потрібно.

Коротко кажучи: Ні, якщо у студента немає заборгованостей.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» кожен студент має право відрахуватись з вищого навчального закладу за власним бажанням. Ніхто не може перешкоджати реалізації студентом цього права. Тим більше, встановлювати штрафи та інші санкції за відрахування. До того ж, студенти, які навчались за державним замовленням, не зобов’язані в разі відрахування повертати державні кошти.

Проте, ситуація кардинально змінюється у випадках, коли навчання здійснюється за контрактом. Тоді умовами контракту може бути передбачено право університету застосовувати штрафні санкції у разі несвоєчасного внесення студентом плати за навчання або, навіть, притримувати документи студента.

Тобто, якщо до моменту відрахування у студента існує заборгованість перед університетом – він повинен її повернути. А вже після ліквідації студентом заборгованості ніхто не може перешкоджати йому в отриманні документів про освіту.

#вступ

Коротко: Ні.

Детальніше: Обов’язку повертати державні кошти немає. Але треба розуміти, що право на повторний вступ за результатами ЗНО на місця державного замовлення до будь-якого іншого вишу буде втрачено. Оскільки відповідно до статті 4 закону “Про вищу освіту” громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.

#закордонні поїздки

Коротко: Так, можна.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» студента може бути відраховано за власним бажанням. Форму виявлення такого бажання не встановлено, а тому заяву про відрахування може бути надіслано поштою. Для підтвердження факту відправлення такої заяви радимо надсилати її рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Проте, навряд чи університет погодиться повертати оригінали документів про освіту шляхом поштового відправлення. Тому, для отримання цих документів особиста явка буде обов’язковою. В такому випадку дійсно можна довіреністю уповноважити на це іншу особу, якщо у власника документів відсутня можливість їх отримати.

#стипендія

Коротко: Ні.

Детальніше: Обов’язку повертати державні кошти немає. Але треба розуміти, що право на повторний вступ за результатами ЗНО на місця державного замовлення до будь-якого іншого вишу буде втрачено. Оскільки відповідно до статті 4 закону “Про вищу освіту” громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.