ePravo-2

#відрахування

Коротко кажучи: Ні, якщо у студента немає заборгованостей.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» кожен студент має право відрахуватись з вищого навчального закладу за власним бажанням. Ніхто не може перешкоджати реалізації студентом цього права. Тим більше, встановлювати штрафи та інші санкції за відрахування. До того ж, студенти, які навчались за державним замовленням, не зобов’язані в разі відрахування повертати державні кошти.

Проте, ситуація кардинально змінюється у випадках, коли навчання здійснюється за контрактом. Тоді умовами контракту може бути передбачено право університету застосовувати штрафні санкції у разі несвоєчасного внесення студентом плати за навчання або, навіть, притримувати документи студента.

Тобто, якщо до моменту відрахування у студента існує заборгованість перед університетом – він повинен її повернути. А вже після ліквідації студентом заборгованості ніхто не може перешкоджати йому в отриманні документів про освіту.