ePravo-2

#індивідуальний графік

Коротко: Зібрали для вас усе найкорисніше в одному матеріалі.

Детальніше: На законодавчому рівні порядок переведення студентів на індивідуальний графік не встановлено. Ці питання вирішуються адміністраціями вишів в кожному конкретному випадку.
Добре, коли у виші прийнято положення про індивідуальний графік відвідування занять і встановлено конкретні умови його надання. Попитайте, можливо у Вашому виші таке є, і наполягайте на виконанні правил, прийнятих самим університетом.
Якщо таке положення не прийнято – рішення приймається деканом на власний розсуд.
Найбільше шансів на отримання індивідуального графіку у тих студентів, які працюють (бажано за фахом), або мають дітей до 3-х років, або беруть активну участь у спортивному житті університету. Таким студентам надається право не відвідувати лекційні заняття, виконуючи при цьому навчальний план нарівні з іншими студентами. Інколи індивідуальний графік дозволяє не відвідувати і семінарські заняття, виконуючи завдання вдома. Але вирішує це у будь-якому випадку адміністрація університету.
Що стосується виробничої практики під час індивідуального графіку відвідування занять, то ці питання краще вирішувати вже за місцем її проходження.
Читайте більше за лінком.

Коротко: Так, можна.

Детальніше: Згідно статті 62 закону «Про вищу освіту» особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на участь у формуванні індивідуального навчального плану. Сюди належить і право студента звернутись до декана з заявою про перехід на індивідуальний графік відвідування занять (або «вільне відвідування» як кажуть студенти).
Але треба враховувати той факт, що можливість перейти на індивідуальний графік дають не всім. Адже питання щодо його оформлення регулюється відповідними положеннями та правилами, затвердженими університетом. Як правило, індивідуальний графік надають тим студентам, які працюють (бажано за фахом), або мають дітей до 3-х років, або беруть активну участь у спортивному житті університету. Таким студентам надається право не відвідувати лекційні заняття, виконуючи при цьому план навчального графіку нарівні з іншими студентами. Інколи індивідуальний графік дозволяє не відвідувати і семінарські заняття, виконуючи завдання вдома. Але вирішує це у будь-якому випадку адміністрація університету.
Тому, радимо Вам ознайомитись з внутрішніми положеннями Вашого вишу та з’ясувати, чи буде народження дитини підставою для переведення на індивідуальний графік навчання та чи відповідаєте Ви іншим умовам такого переведення (наприклад, може братись до уваги успішність). Якщо так – декан не має права Вам відмовити.
Якщо положення про індивідуальний графік відвідування занять у Вашому виші відсутнє – декан приймає рішення на власний розсуд. Для оформлення індивідуального графіку необхідно звернутись з заявою на ім’я декана, в якій обґрунтувати необхідність переведення на індивідуальний графік, запропонувати зручний для Вас графік відвідування занять. За можливості, попросити викладачів підписатись в заяві, що вони не заперечують проти Вашого індивідуального графіку.

Коротко: Так, може, адже для його надання потрібні визначені законодавством підстави.

Детальніше: Згідно статті 62 закону «Про вищу освіту» особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на участь у формуванні індивідуального навчального плану. Сюди належить і право студента звернутись до декана з заявою про перехід на індивідуальний графік відвідування занять (або «вільне відвідування» як кажуть студенти).
Але треба враховувати той факт, що можливість перейти на індивідуальний графік дають не всім. Адже питання щодо його оформлення регулюється відповідними положеннями та правилами, затвердженими університетом. Як правило, індивідуальний графік надають тим студентам, які працюють (бажано за фахом), або мають дітей до 3-х років, або беруть активну участь у спортивному житті університету. Таким студентам надається право не відвідувати лекційні заняття, виконуючи при цьому план навчального графіку нарівні з іншими студентами. Інколи індивідуальний графік дозволяє не відвідувати і семінарські заняття, виконуючи завдання вдома. Але вирішує це у будь-якому випадку адміністрація університету.
Якщо положення про індивідуальний графік відвідування занять у виші відстунє – декан приймає рішення на власний розсуд. Дуже часто вирішальну роль при прийнятті ним рішення відіграє успішність. Для оформлення індивідуального графіку необхідно звернутись з заявою на ім’я декана, в якій обґрунтувати необхідність переведення на індивідуальний графік, запропонувати зручний для Вас графік відвідування занять. За можливості, попросити викладачів підписатись в заяві, що вони не заперечують проти такого індивідуального графіку.

#сесія

Коротко: Середній бал після сесії має бути не нижче 4.

Детальніше: Відповідно до пункту 12 постанови КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення» академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною або 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання.

Тобто, середній бал після сесії має бути не нижче 4.

#стипендія

Коротко: Середній бал після сесії має бути не нижче 4.

Детальніше: Відповідно до пункту 12 постанови КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення» академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною або 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання.

Тобто, середній бал після сесії має бути не нижче 4.

Коротко: Визначається постановою КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення»

Детальніше: Порядок нарахування стипендій визначається постановою КМУ № 882 «Питання стипендіального забезпечення». Відповідно до пункту 12 вказаної постанови академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається учням, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 – 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 – 4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання.
Відповідно до пункту 18 академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Пунктом 22 вищевказаної постанови з цього приводу зазначено: «У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі».