ePravo-2

#відрахування

Коротко кажучи: Можна поновитися або на перший семестр поточного курсу, або на перший семестр наступного курсу, ліквідувавши академрізницю.

Детальніше: Відповідно до статті 46 закону «Про вищу освіту» студент в будь-який момент може відрахуватись з вищого навчального закладу за власним бажанням.
А відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245, кожна особа, починаючи з другого курсу, має право поновитись на навчання.

З заявою про поновлення треба звертатись до адміністрації вишу під час канікул, але не пізніше двох тижнів з початку семестру. Поновлюють на навчання, як правило, не на семестр, а на курс. Тобто, в даному випадку може бути два варіанти:

1) поновлення на перший семестр поточного курсу;
2) поновлення на перший семестр наступного курсу за умови ліквідації академічної різниці.

В жодному із вказаних випадків доплачувати за поновлення не потрібно.