ePravo-2

#вступ

Коротко: Ні.

Детальніше: Обов’язку повертати державні кошти немає. Але треба розуміти, що право на повторний вступ за результатами ЗНО на місця державного замовлення до будь-якого іншого вишу буде втрачено. Оскільки відповідно до статті 4 закону “Про вищу освіту” громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.

Коротко: переходьте одразу до пункту «Детальніше»

Детальніше: Необхідно розуміти, що поновлення має місце лише у тому випадку, коли студента було відраховано і він бажає продовжити навчання в цьому ж виші. А для переходу до іншого вишу існує переведення. Тому, якщо Ви бажаєте змінити університет, поновлення тут ні до чого і надалі будемо розглядати варіант з переведенням.
Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245, починаючи з другого курсу студент має право перевестись в інший університет. Але за певних умов.
По-перше, переведення студентів з одного вишу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності здійснюється за згодою керівників обох вишів.
По-друге, студенти, які вступили до вишу на бюджет, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця державного замовлення тільки за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності бюджетних вакантних місць вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені до іншого вишу лише на контракт.
Студент, який бажає перевестись до іншого вишу, подає на ім’я керівника вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, отримавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того вишу, до якого він бажає перевестись.
При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці (шляхом складання іспитів) керівник нового вишу видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять. А керівник вишу, в якому студент навчався раніше, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента до нового вишу. Керівник нового вишу після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.
Отже, перейти на навчання до іншого вишу можливо шляхом переведення. Переведення на бюджетні місця відбувається на конкурсній основі і за умови наявності вакантних бюджетних місць. Тому, навіть якщо у попередньому виші Ви навчались за державним замовленням, відсутні гарантії надання Вам бюджетного місця в іншому виші. Обов’язок компенсувати вартість навчання, незалежно від того, на яку форму навчання в іншому виші вступає студент, відсутній.

#контракт

Коротко: Переведення можливе, але на конкурсній основі і за умови наявності вакантних бюджетних місць.

Детальніше: Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245, починаючи з другого курсу кожен студент може перевестись з контрактної форми навчання на бюджетну як в межах одного вузу, так і в інший вуз, але за певних умов.
По-перше, переведення студентів на місця державного замовлення здійснюється на конкурсній основі за умови наявності вакантних бюджетних місць. При відсутності таких місць студенти за їх згодою можуть бути переведені лише на контракт. По-друге, студенти, які навчаються на бюджеті, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця державного замовлення. По-третє, для участі в конкурсі на зайняття вакантих бюджетних місць студент має подати на ім’я керівника вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення.

Отже, переведення на іншу форму навчання на бюджетній основі можливе, але на конкурсній основі і за умови наявності вакантних бюджетних місць. Навчання на бюджеті дає право пріоритетного переведення на місця державного замовлення.

#стипендія

Коротко: Ні.

Детальніше: Обов’язку повертати державні кошти немає. Але треба розуміти, що право на повторний вступ за результатами ЗНО на місця державного замовлення до будь-якого іншого вишу буде втрачено. Оскільки відповідно до статті 4 закону “Про вищу освіту” громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.