ePravo-2

#академвідпустка

Коротко кажучи: Право на академічну відпустку дається за станом здоров’я, у зв’язку з призовом на військову служу, за сімейними обставинами та у зв’язку з навчанням чи стажуванням.

Детальніше: Студент має право на академвідпуску у таких випадках:
1) за станом здоров’я – це можуть бути гострі захворювання, що потребують тривалого лікування, або загострення хронічних захворювань, або часті захворювання (понад один місяць за семестр);
2) у зв’язку з призовом на строкову військову службу або мобілізацією;
3) за сімейними обставинами (в тому числі відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною тощо);
4) у зв’язку з навчанням чи стажуванням в інших освітніх і наукових установах України та іноземних держав. (частина 2 статті 46 Закону України Про вищу освіту).

Коротко кажучи: Ні.

Детальніше: Відповідно до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на період навчання студентам, аспірантам та докторантам, які навчаються на денній формі навчання. Право на таку відстрочку втрачається в разі відрахування.
Академічна відпустка згідно статті 46 закону «Про вищу освіту» є перериванням навчання, а не відрахуванням.
Тому, академічна відпустка, яка надається за станом здоров’я або певними сімейними обставинами, право на відстрочку не скасовує.

#закордонні поїздки

Коротко: Усі студенти (і українських, і закордонних вишів) мають право на відстрочку.

Детальніше: Перш за все, згідно Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою КМУ № 352, повістки, надіслані поштою, залишені в поштовій скриньці, під дверима, або передані через членів сім’ї чи третіх осіб, не можуть вважатись належним повідомленням Вашого знайомого щодо необхідності проходження ним медичної комісії.
Крім того, відповідно до п. 9 ст. 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Таким чином, твердження працівників військкомату про те, що тільки студенти українських вишів мають право на відстрочку – не відповідає чинному законодавству.