ePravo-2

#вступ

Коротко: Так, можете.

Детальніше: Закон «Про вищу освіту» не обмежує нікого у можливості повторного вступу на один і той же освітній рівень. Тому повторний вступ є можливим.
Але, якщо до цього навчання в аспірантурі здійснювалось за державним замовленням, то повторний вступ на бюджет забороняється. Оскільки відповідно до статті 4 закону «Про вищу освіту» громадяни мають право на отримання вищої освіти за державним замовленням на конкурсній основі на кожному освітньому рівні лише один раз, незалежно від того, завершено навчання чи ні.